Atestované autofólie

Všechny automobilové okenní fólie značky LLumar mají atest Ministerstva dopravy a spojů pro provoz na pozemních komunikacích.

Značení autofólií LLumar

Na okenních fóliích umístěných ve výhledu řidiče


Na okenních fóliích umístěných mimo výhled řidiče

Osvědčení o schválení technické způsobilosti

osvedceni_2755

Osvědčení se pravidelně prodlužuje Rozhodnutím o změně schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 2 755.“

Kontaktujte nás